Hemimorfit

Hemimorfit

Hemimorfit - inaczej kalamin, rzadki minerał z gromady krzemianów stanowiący ważną rudę cynku. Możliwy do pomylenia m.in. z larimarem i jako on często sprzedawany.