Znaki i cechy probiercze

W Polsce obowiązuje obligatoryjny system probierczy, przewidziany w ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 roku Prawo probiercze (Dz. U. Nr 92, poz. 529), która określa zasady i warunki wprowadzania do obrotu wyroby z metali szlachetnych oraz obrót nimi. Oferowana przez nas biżuteria spełnia wymagania nałożone wspomnianą ustawą.

Czym jest cecha probiercza? To prawnie chroniony znak urzędowy, potwierdzający zawartość metalu szlachetnego w wyrobie. Poniżej na tej stronie prezentujemy polskie cechy i znaki probiercze.

Metal szlachetny to platyna, pallad, złoto, srebro i inne metale z grupy platynowców.

Często pojawiający się w naszym sklepie zwrot próba oznacza stosunek masy czystego metalu szlachetnego zawartego w stopie, do masy stopu wyrażony w częściach tysięcznych.

Większość biżuterii w naszej ofercie należy do grupy wyrobów zwolnionych z obowiązkowego badania i oznaczania cechami probierczymi. Zwolnione są wyroby w których masa użytego metalu szlachetnego dowolnej próby w jednej sztuce (nawet w przypadku biżuterii tradycyjnie wprowadzanej do obrotu parami, jak kolczyki) wynosi mniej niż:
- 1 gram złota
- 1 gram platyny
- 5 gram srebra
- bez względu na masę dla palladu

Ta, która nie należy do tej grupy posiada polskie cechy probiercze. A oto ich wizerunki:

 

Graficzne wizerunki cech probierczych - tabela cech

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu, postaramy się wyjaśnić zawiłości związane z tym zagadnieniem.